Koronawirus: zawieszanie biegu terminów procesowych

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza przedstawić ustawę regulującą bieg terminów procesowych w czasie pandemii koronawirusa. Koronawius spowoduje, że zawieszeniu ulegną terminy:

  • terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy,
  • terminy przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia,
  • terminy przewidziane przepisami prawa cywilnego, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem.
Zadzwoń teraz