Rozprawy i pisma z Sądów w czasach KORONAWIRUSA – Łódź

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

Sądy w czasie pandemii koronawirusa Covid-19 (SARS-CoV-2) początkowo miały nie działać tylko do końca marca. Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości RP wydało zalecenia wstrzymania przez sądy doręczania korespondencji sądowej stronom i ich reprezentantom procesowym (obrońcom i pełnomocnikom) oraz o niewyznaczaniu i odwoływaniu już wyznaczonych rozpraw do końca kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że do końca kwietnia odbywać będą się tylko sprawy w czasach nagłych (np. tymczasowe aresztowania, sprawy związane z umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym, nagłe sprawy dotyczące dzieci). Sądy nie będą wysyłać pism.

Prezes Michał Błoński dla Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Prezes Krzysztof Kurosz dla Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia wprowadzili w życie zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości z 17 marca 2020 r. w zakresie wstrzymania wysyłki pism procesowych. Pandemia i koronawirus spowodowały, że de facto Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia przestają działać do końca kwietnia.

Czekamy na taką samą decyzję Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa. Aktualizacja: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa również zastosował opisane wcześniej środki do końca kwietnia: https://widzew.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-112020-prezesa-sadu-rejonowego-dla-lodzi-widzewa-w-lodzi,new,mg,1.html,1880

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi: https://lodz.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-212020-prezesa-i-dyrektora-sadu-okregowego-zmiana-godzin-urzedowania-i-inne,new,mg,1.html,1217

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia: https://lodz.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-232020-prezesa-sadu-rejonowego-dla-lodzisrodmiescia-w-lodzi-z-dnia-18-marca-2020-roku,new,mg,340.html,6346

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa: https://widzew.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-82020-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-dla-lodzi-widzewa-w-lodzi,new,mg,1.html,1878

Zadzwoń teraz