Pomoc dla jednoosobowych działalności – postojowe

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

Tarcza antykryzysowa przewidziana przez Rząd zakłada także wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

UWAGA! Ustawa już została podpisana przez prezydenta.

Świadczenie postojowe wypłacane będzie jednorazowo w kwocie 80% minimalnego wynagrodzenia – czyli ok. 2080 zł brutto. Należy się ono osobom samozatrudnionym z powodu spadku ich obrotów i osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia.

UWAGA! Świadczenie postojowe należy nam się tylko raz. Jeśli więc spełniamy różne podstawy jego wypłaty, to i tak uzyskamy tylko jedno świadczenie.

UWAGA! Świadczenie przestojowe będzie mogło zostać wypłacone po raz drugi, gdy okaże się, że nadal utrzymują się okoliczności uzasadniające jego wypłatę

Wypłata następuje na wniosek złożony do ZUS (albo na wniosek złożony do naszego Zleceniodawcy, który przekaże go dalej do ZUS). Wniosek zawiera nasze dane, a także oświadczenia dotyczące przychodów. Od decyzji odmawiającej przyznanie prawa do świadczenia przysługuje odwołanie do sądu.

Świadczenie przysługuje, jeśli:

1. nie zawiesimy swojej działalności,

2. przychód w miesiącu złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy niż w miesiącu go poprzedzającym,

3. przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o jego wypłatę był mniejszy niż 15.681 zł.

Przykład: Wniosek składamy w kwietniu. Nasz przychód w marcu wynosi 10.000 zł – by świadczenie nam przysługiwało nasz przychód w kwietniu musi być mniejszy niż 8.500 zł.

Przykład: jeśli wniosek złożymy w kwietniu, nasz przychód (ale nie dochód!) w marcu musi być mniejszy niż 15.991 zł.

Świadczenie przysługuje nam także jeśli pracujemy na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenie, o dzieło), zawartej nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r., a wynagrodzenie z tytułu jej wykonywania wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. Upraszczając: musimy pracować na podstawie umowy zawartej najpóźniej w styczniu 2020 r. i zarabiać na niej musimy przynajmniej 1.300 zł. brutto. I oczywiście nasze obroty (a więc w zasadzie przychód) muszą spaść o 15%.

UWAGA! Świadczenie postojowe nam nie przysługuje, jeżeli zleceniodawca otrzymał pomocy na wypłatę wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19!

Zadzwoń teraz