Pomoc dla przedsiębiorstw – dofinansowane z PUP na pensje pracowników

Udostępnij i wydrukuj:

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Drukuj

Tarcza antykryzysowa przewidziana przez Rząd zakłada także wsparcie dla podmiotów zatrudniających pracowników.

 UWAGA! Ustawa już została podpisana przez prezydenta.

Dofinansowanie będzie pokrywało część wynagrodzeń pracowników i część należnych składek. Przysługiwać będzie w wypadku spadku obrotów (czyli zmniejszenia sprzedaży towarów lub usług w porównaniu dwóch miesięcy po 1 stycznia 2020 r.).

Wysokość dofinansowania zależeć będzie od spadku obrotów:

co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Innymi słowy: na każdego pracownika dostaniemy od 50% do 90% minimalnego wynagrodzenia w zależności od spadku obrotów.

Dofinansowanie będzie przyznane na:

1. 6 miesięcy dla mikro (do 10 pracowników) i małych przedsiębiorców (do 50 pracowników),

2. 3 miesiące w wypadku średnich przedsiębiorców (do 250 pracowników).

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca dołącza do wniosku swoje oświadczenia (m.in. o spadku obrotów, o niezaleganiu z podatkami, składkami ZUS) pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zadzwoń teraz