Pomoc dla przedsiębiorstw – Dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorstw w przestoju

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

Tarcza antykryzysowa przewidziana przez Rząd zakłada także wsparcie dla podmiotów zatrudniających pracowników.

UWAGA! Ustawa już została podpisana przez prezydenta.

Dla przedsiębiorstw, które znajdą się w przestoju albo obniżą czas pracy, przysługiwać będzie dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Wypłacać je będzie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kwota dofinansowania wynosić będzie 1300 zł na pracownika objętego przestojem ekonomicznym oraz do 2079,43 zł na pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy. Kwoty zostaną powiększone o składki na ubezpieczenie społeczne.

Świadczenie przysługiwać będzie, gdy przedsiębiorca doświadczy spadków obrotu o:

– 15 proc. w dwóch dowolnych kolejnych miesiącach 2020 r. w porównaniu z dwoma analogicznymi miesiącami poprzedniego roku

albo

– 25 proc. w dwóch dowolnych kolejnych miesiącach 2020 r. w porównaniu z dwoma analogicznymi miesiącami poprzedniego roku

a także, gdy przedsiębiorca

– wprowadzi przestój

albo

– obniży wymiar czasu pracy

Pracodawca będzie mógł obniżyć czas pracy o 20 %, nie więcej niż do połowy etatu, co spowoduje obniżenie pensji proporcjonalnie do obniżenia czasu pracy. Po obniżce pracownik nie może otrzymywać jednak pensji mniejsze niż wynagrodzenie minimalne.

UWAGA! Nie będzie zwolnić pracowników z przyczyn ich niedotyczących w czasie wypłaty wsparcia ani przez kolejne trzy miesiące po zakończeniu dofinansowania

Zadzwoń teraz