Epidemia a praca cudzoziemców w polsce

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

Zgodnie z tarczą antykryzysową cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce przez cały okres stanu zagrożenia oraz 30 dni po jego zakończeniu. Dotyczy to jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt lub okresu bezwizowego.  

Wydłużony został również okres ważności:

  • zezwoleń na pracę,
  • zezwoleń na pracę sezonową,
  • maksymalny okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Termin ważności zezwoleń ulega bowiem przedłużeniu  do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia – o ile termin ich ważności upłynie w okresie obowiązywania  okresie stanu zagrożenia.

Podsumowując: jeśli termin ważności Twojego zezwolenia na pobyt w Polsce upłynie w okresie stanu zagrożenia, tj.  stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie musisz składać wniosku o wydanie nowego zezwolenia i nie musisz opuszczać terytorium Polski. Możesz legalnie przebywać na jej terytorium do 30 dnia od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zadzwoń teraz