Wysokość postojowego dla prowadzących DZIAŁALNOŚĆ gospodarczą

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

W poprzednich wpisach omówione zostały warunki uzyskania świadczenia postojowego przez osoby prowadzące działaność gospodarczą.

W skrócie:

  • rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.
  • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być mniejszy niż 15.596 zł
  • przychód w miesiącu złożenia wniosku musi być o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym
  • nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż działalność gospodarcza

Podsumowując: jeżeli prowadzimy działalności i w marcu nasze przychody są niższe nuż 15.596 zł, a w kwietniu nasze przychody są niższe od marcowych o przynajmniej 15%, możemy złożyć wniosek o świadczenie postojowe, które wypłaci nam ZUS.

Ile nam zapłaci ZUS?

  • 1300 zł – jeżeli rozliczamy podatek kartą podatkową oraz jesteśmy zwolnieni z opłacania podatku VAT
  • 2080 zł – w pozostałych wypadkach

Wniosek składamy do ZUS listownie albo przesyłając im za pośrednictwem portalu ZUS. Wniosek jest tutaj.

Zadzwoń teraz