Podatek od postojowego

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

ŚO dziś (tj. 15 kwietnia) wypłacane jest świadczenia postojowego dla samozatrudnionych oraz zatrudnionych na podstawie umów cywiloprawnych (o ile można być zatrudnionym na podstawie takich umów…). Dobra wiadomość jest taka, że świadczenie postojowe jest zwolnione z opodatkowania.  Świadczeń postojowych nie uwzględnia się przy wyliczaniu należnych podatków.

Zadzwoń teraz