Nowe warunki pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

Nowelizacja tarczy antykryzysowej zmieniła zasady udzielania przedsiębiorcom pożyczki w wysokości do 5.000 zł. Jest niskooprecentowana (0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP), ale przede wszystkim bezzwrotna, jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia przedsiębiorca będzie kontynuował działalność. Dotychczas tarcza przewidywała takiego rodzaju pożyczkę jedynie dla osób zatrudniających pracowników.

Jedyny warunek jaki należy spełnić by otrzymać pożyczkę to status mikroprzedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcą jest osoba:

  1. zatrudniająca średniorocznie mniej niż 10 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  2. osiągająca roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jak dostać taką pożyczkę? Należy śledzić stronę internetową powiatowego urzędu pracy, a kiedy pojawi się na niej ogłoszenie o możliwości składania wniosków – złożyć wniosek za pośrednictwem strony praca.gov.pl.

Kwestia udzielenia przedsiębiorcy pożyczki leży w sferze uznania organu – jeśli nam odmówi, nie mamy możliwości złożenia odwołania od takiej decyzji.

Zadzwoń teraz