Czy poczta Polska będzie skanować przesyłki Sądowe?

Udostępnij i wydrukuj:

Email
Twitter
Facebook
WhatsApp
Drukuj

Nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza tzw. doręczenia hybrydowe – czyli możliwość skanowania listów przez Pocztę Polską. Polegać będzie na otworzeniu przez pracowników poczty zaadresowanej do nas przesyłki, jej zeskanowaniu i umieszczeniu w elektronicznej skrzynce podawczej. Tak przesłane listy będą uważana za doręczone jak normlane przesyłki polecone. Innymi słowy, pozew czy nakaz zapłaty zeskanowany przez Pocztę Polską i umieszczony w skrzynce elektronicznej będzie uznany za doręczony choćbyśmy nie zobaczyli go w wersji papierowej. Na szczęście doręczenie w taki sposób będzie wymagało naszej uprzedniej zgody.

Reasumując: dopóki nie wyrazimy chęci skorzystania z takiej formy doręczeń, dopóty przesyłki będą nam doręczane tradycyjnie.

Zadzwoń teraz