Nowe warunki pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Nowelizacja tarczy antykryzysowej zmieniła zasady udzielania przedsiębiorcom pożyczki w wysokości do 5.000 zł. Jest niskooprecentowana (0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP), ale przede wszystkim

Nowelizacja tarczy

Prezydent A. Duda podpisał nowelizację tarczy antykryzysowej, która zwiększa pomoc dla mikro przedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.

Zgromadzenia wspólników w czasach koronawirusa

Tarcza antykryzysowa umożliwia zorganizowanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń w formie telekonferencji. Taki tryb musi jedynie zapewniać wykonanie prawa głosu i swobodę wypowiedzi. O ile

Zadzwoń teraz